Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Radio interview (Swedish)

P4 Stockholms reporter Ulf Bungerfeldt blickar upp emot det gigantiska verket, och genomför sedan en fem minuter direktsänd intervju med konstnären den 21 april 2022

Using Format